Koruma Alanı Etüt Raporu

GSE ENERJİ Türkiyenin birçok yerinde bulunan jeotermal sahalarda 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun , 23. Maddesi,    ‘’ Kaynak Rezervuarının Korunması’’ başlıklı hükmü kapsamında kuyu testleri yaptırılarak , kaynak koruma alanı etüd raporları hazırlamaktadır.

Koruma Alanı zonları çizilirken; hem rezervuarın korunması hedeflenecek, hem de yapılacak tesislerin konumları dikkate alınarak hazırlanır.

Jeotermal sahada bulunan kuyularda kuyu içi test çalışmaları yapılarak bu ölçümler yorumlanarak  rezervuarın korunması gözeterek koruma alanı zonları çizilir .

 

Koruma Alanı Raporu hazırlanırken aşağıdaki tabloda belirtilen husular dikkate alınır

 

Detay Jeolojik Etüt

Jeolojik harita yapımı

 

Alandaki mevcut kuyuların kuyu kütüklerinin (loglarının) hazırlanması

 

Jeotermal potansiyel açısından değerlendirme-modelleme

 

Hidrojeoloji Çalışmaları

Alandaki sıcak ve soğuk su kaynaklarının belirlenmesi

 

Drenaj alanının tespiti

 

Rezervuar-hazne ve örtü kayanın belirlenmesi

 

Jeofizik Verilerin Değerlendirilmesi

Sahada önceden alınmış olan jeofizik değerlerin yorumlanması

 

Jeokimya Çalışmaları

Analiz sonuçlarının diyagramlarla değerlendirilmesi ve yorumlanması

 

Kuyu Bitirme Testleri

Alandaki mevcut kuyularda kuyu bitirme test çalışmalarının yapılması

 

Testlere ait sonuçların tablo ve grafiklerle değerlendirilmesi ve yorumlanması

 

Koruma Alanı Zon Sınırlarının Belirlenmesi

Zon sınırlarını belirlemeye yönelik arazi çalışması

 

Koruma Alanı Haritalarının Hazırlanması

Alandaki tüm jeotermal potansiyelin ortaya konularak koruma alanı sınırlarının 5686 sayılı Jeotermal Yasa çerçevesinde belirlenmesi ve haritalanması

 
 

Sonuç

Mevcut Verilerin Derlenmesi

 

Arazi Çalışmaları

 

Arazi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

 

Alandaki tüm değerlendirmeler sonucunda Kaynak Koruma Alanı raporunun düzenlenmesi

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

G.S.E. Enerji Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.

Öveçler Ata Mahallesi 1065. Cadde (Eski 2. Cadde) 1104 Sokak No: 1/1 Çankaya - ANKARA
Tel : 0312 481 55 03 - Faks : 0312 481 55 03
info@gseenergy.com
Web Tasarım Teknobay.