Uzaktan Algılama

Uzaktan algılama, jeotermal çalışmalar ve araştırmalarda, termal kızılötesi görüntüleme kullanılarak yüzey sıcaklığı anomalilerinin belirlenmesi, jeotermal sistem ile ilişkili çizgiselliklerin haritalanması, alterasyon minerallerinin ve alterasyon alanlarının tespitinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

 

Yapılan çalışmada ASTER (The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer-Gelişmiş Uydu Termal Yayılım ve Yansıma Radyometresi) uydu verisi kullanılmıştır. ASTER algılayıcı sistemi, görünürden termal kızılötesine kadar geniş bir spektral bölgede yüksek alansal, spektral ve radyometrik çözünürlüğe sahip 14 bandtan oluşur. ASTER uydu verisi, çeşitli dalga boylarında farklı alansal çözünürlüğe sahiptir; görünür-yakın kızılötesi bölgede (VNIR) 15 m, kısa dalgaboyu kızılötesi (SWIR) bölgede 30 m ve termal kızılötesi (TIR) bölgede 90 m.

 

Ruhsat sahasını kapsayan  ASTER uydu verisi üzerinde analizlerin uygulanabilmesi amacıyla ön işlemler yapılarak kullanıma hazır hale getirilir. Algılayıcı sistemler dünya yüzeyinden veri toplarken dünya ekseninin eğikliği ve dönmesi nedeniyle oluşan doğal bozulmalar veri üzerinde anomalilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu anomaliler, radyometrik ve geometrik düzeltmeler uygulanarak giderilmektedir. Geometrik düzeltme, görüntüdeki geometrik bozulma etkilerinin giderilmesi amacıyla görüntünün “Yer Kontrol Noktaları (YKN)” kullanılarak tanımlı bir coğrafi koordinat sistemine oturtulması işlemidir. Bu işlem sırasında 1/100.000 ölçekli topoğrafik harita referans olarak kullanılır. Geometrik düzeltmelerde kullanılan projeksiyon sistemi Universal Transverse Mercator (UTM) ve datum Dünya Jeodezik Sistemi (World Geodetic System 1984-WGS 84)’dir.

 

Ön işlemler uygulandıktan sonra, jeotermal sistemlerin oluşum süreçlerinde yüzey belirteçleri olabilecek minerallerin belirlenmesi amacıyla VNIR ve SWIR bandları üzerinde analizler yapılır. Bu analizler band oranlama tekniği kullanılarak gerçekleştirilir. Band oranlama tekniği, ilgilenilen yüzey malzemelerinin spektral özellikleri kullanılarak uygulanan bir analiz yöntemidir. Alterasyon alanlarının tespit edilmesine yönelik olarak band kompozit görüntüsü kullanılır, görüntüler üzerinde potansiyel alanlar poligonlar şeklinde belirlenir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, mineral anomalileri ve alterasyon alanları haritalanır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

G.S.E. Enerji Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.

Öveçler Ata Mahallesi 1065. Cadde (Eski 2. Cadde) 1104 Sokak No: 1/1 Çankaya - ANKARA
Tel : 0312 481 55 03 - Faks : 0312 481 55 03
info@gseenergy.com
Web Tasarım Teknobay.