Toprakta Radon - Toron ÖlçümüBazen bir jeotermal alanın şekli ve boyutları yüzeyden yapılan gözlemler ve hava-uydu görüntüleri ile belli bir dereceye kadar tanımlanabilir. Böyle bir tanım için jeotermal alanı jeotermal alan yapan sıcak-su kaynakları ve/veya fümerol (buhar+gaz) çıkışları olması şarttır. Yüzey belirtisi olmayan gömülü alanları araştırıp bulmak birçok disiplinin detaylı çabalarını gerektirir. Bu disiplinlerden biri, yüzey mineralli su çıkışları ile toprak gazlarını kullanarak gömülü jeotermal sistemleri açığa çıkarmada çok başarılı rol oynayan, jeokimya çalışmalarıdır.

Diğer bütün gazlarda olduğu gibi, orijinleri ne olursa olsun CO2 ve Rn gazlarının kırık ve çatlaklarda yoğunlaştığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla toprakta 1 metreye kadar derinliklerde yapılan CO2 ve Rn ölçüm sonuçları, tektonik yapı (fay, kırık) lokasyonları hakkında pozitif bilgi verir.Yarılanma süresinin kısalığı dolayısıyla özellikle Rn fay yada kırık yüzeylerinden fazla uzağa gidemez. Dolayısıyla, yoğunlaştığı yada yüksek anomali verdiği yerler öncelikle fay ve kırık üzerleridir.Diğer taraftan Tn’nin yarılanma süresi Rn’den kısadır. Dolayısıyla çok derinlerden kaynaklanan Tn’nin yüzeye kadar Rn kadar yüksek konsantrasyonlar ile yükselmesi mümkün değildir. Buna göre göre yüksek Rn/Tn oranları derin, düşük Rn/Tn oranları sığ rezervuarları ifade eder.

Bir alanda karelaj sistemi ile ölçülen toprak gazlarının çizilen konturları hem jeotermal aktivitenin boyutları, hem faz doğrultuları ve hem de oransal olarak rezervuar derinlikleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar.

 

Topraktan yayılan gaz ölçümlerinde; toprağa çakılan çelik bir çubuk ile elde edilen yaklaşık 1 metre derinlikteki delik içerisine ölçüm cihazının emici borusu yerleştirilir. Cihaz çalıştırıldığında, vakum yapan pompa aracılığıyla delik içerisindeki topraktan açığa çıkan gazlar emilerek, emilen hava içerisindeki konsantrasyon değeri okunur. Toprak içerisindeki karbondioksit miktarının ölçülmesi sırasında kullanılan cihaz ile ±1 pm hassasiyetle karbondioksit konsantrasyonunu tespit edilmektedir.

Radon toron ölçümlerinde kullanılan radon gazı ölçme cihazı 0.4-750.000 Bq/m3 aralığında, ± 0.5 duyarlılıkla ölçüm yapmaktadır. Arazide ölçülen veriler işlemden geçirildikten sonra haritalanarak ekte sunulmuştur. Anomali haritaları ayrıca Google Eart görüntüsü üzerinde resmedilerek anomalilerin arazideki karşılık geldiği lokasyonların görülmesi sağlanmıştır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

G.S.E. Enerji Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.

Öveçler Ata Mahallesi 1065. Cadde (Eski 2. Cadde) 1104 Sokak No: 1/1 Çankaya - ANKARA
Tel : 0312 481 55 03 - Faks : 0312 481 55 03
info@gseenergy.com
Web Tasarım Teknobay.