Statik Sıcaklık Basınç Ölçümü

Jeotermal sistemler, birkaç kilometrelik derinliklerden yüzeye kadar uzanan dinamik sistemlerdir. Derin sıcak kaynağın üzerinde bulunan formasyonlar, sahadan yapılacak üretimin ilk safhalarında önemli olmasalar da, bu formasyonların hidrojeolojik özellikleri rezervuarın uzun dönemdeki performansı açısından çok önemlidirler. Sondajlar esnasında bu sığ formasyonlardan elde edilebilecek çok değerli bilgiler genellikle göz ardı edilir ve kısa zamanda üretim zonlarına erişilmek istenir. Muhafaza boruları indirilmeden önce veya sondajda umulmayan bir bekleme esnasında yapılacak basınç ve sıcaklık ölçümleri bahsedilen bu verileri elde etmek için iyi bir fırsat yaratır.

Ara muhafaza borusunun indirileceği derinliğin belirlenmesi veya kuyunun planlanan son derinliğe yaklaşırken kuyu dibinin durumunun öğrenilmesi amacıyla sıcaklık yükselim testlerinin yapılması, jeotermal sondajlarda standart bir uygulama haline gelmiştir.

Yeni sahalarda, ara (üretim) muhafaza borusunun kısa tutulması ve soğuk birimlere indirilerek çimentolanması hemen gözlenebilecek bir sorun yaratmaz. Fakat sahanın işletmeye başlanmasıyla oluşacakbasınç düşümü, soğuk suların bu tür kuyuları ve derinde bulunan sıcak formasyonları basmasına neden olur.

Kademe Testleri Basınç Ölçümleri :

Sondaj esnasında oluşacak herhangi bir kaçak (veya geliş), gerçek formasyon basıncını ölçmek için çok önemli bir fırsat yaratır. Çamur kaçağı kuyu ile rezervuar arasında bir bağlantı kurulduğunun göstergesidir. Kaçağın olduğu derinlik biliniyorsa, sirkülasyon kesilerek kuyudaki çamur yoğunluğu ve kuyudaki çamurun statik seviyesinden, formasyon basıncı hesaplanabilir. Ya da bu basınç kuyuya indirilecek bir basınç ölçüm ve kayıt cihazı ile belirlenebilir.

Basınç ölçümü, kaçak oluşumundan hemen sonra sondaj boruları (drill pipe) içine atılacak ve daha sonra da üstten tutucu (over shot) ile takımı çekmeden alınabilecek şoklara dayanıklı bir basınç kayıt cihazı ile de yapılabilir.

Kademe Testleri Sıcaklık Ölçümleri:

Sondaja ara verilmesinden faydalanılarak yapılan birkaç saatlik ölçümlerden elde edilen geçici sıcaklık verilerinden gerçek formasyon sıcaklıkları saptanır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

G.S.E. Enerji Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.

Öveçler Ata Mahallesi 1065. Cadde (Eski 2. Cadde) 1104 Sokak No: 1/1 Çankaya - ANKARA
Tel : 0312 481 55 03 - Faks : 0312 481 55 03
info@gseenergy.com
Web Tasarım Teknobay.